SPEGELKONST


Konsthantverket är unikt. Det finns att se hos Kvarnbackens Glas.

Martin gör sina alster med symbolisk innebörd. Det kan säkert tydas på annat sätt av betraktaren.
Vi lämnar öppet för var och en att bilda sig en egen uppfattning.
"Serafen"
Symboliserar i sitt ursprung rörelsen

"Zodiak"
Astrologins tolv symboler

"Udjat"
Speglar ljus & andligt seende!

"Triaden"
Trefaldens symbol!


ÖPPETTIDER
Måndag-Torsdag 08.00-17.00 Fredag 08.00-12.00
Fr o m vecka 26 t o m vecka 35 Måndag - Torsdag 08.00 - 17.00


Produktion: Öland på Internet AB